Skip to main content

WAFFLES NUTELLA & BƠ ĐẬU PHỘNG

Bơ đậu phọng. Sốt sô cô la hạt phỉ nhà làm.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh