Skip to main content

WAFFLES KIỂU BOX

Si rô lá phong. Bơ lạt.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh