Skip to main content

WAFFLES 3 LOẠI SÔ CÔ LA

Sô cô la trắng. đen. sữa và Sốt caramel

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh