Skip to main content

Tôm Diabolique

Tôm sú. Ớt. Cà chua Ý

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh