Skip to main content

THỊT NGUỘI PROSCIUTTO 24 THÁNG

80g Prosciutto Di Parma DOP 24 tháng

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh