Skip to main content

SÚP SOBA NẤM TRUFFLE

Rong biển. Gừng. Nấm bào ngư. Dầu nấm Truffle.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh