Skip to main content

KHÔNG NGỪNG NHÂM NHI

Sụn gà. Cơm cháy. Chà bông beo. Ớt xanh ngâm chua.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh