Skip to main content

PHÔ MAI KHAY 4 LOẠI

Phô mai Piattone. Matusc Goat. Scimut. Taleggio DOP

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh