Skip to main content

MỲ Ý SỐT KEM KIỂU LUCIANO

Thịt lớn phấn má. Lòng đỏ trứng gà. Pho mát Pecorino Romano. Pho mát Grana Panado.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh