Skip to main content

MỰC CHIÊN GIÒN

Mực. Bia. Mayo tỏi.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh