Skip to main content

KEM GELATO (Viên)

Kem Gelato Snicker.

Kem Gelato Dừa.

Kem Gelato Bubble Gum.

Kem Gelato Dâu Tây.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh