Skip to main content

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN

Hành tây chiên. Bia. Chanh vàng.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh