Skip to main content

BÒ BÍT TẾT BƠ TỎI

Bò Angus Úc. Bơ. Tỏi. Xạ hương

Sốt dùng kèm: Sốt tiêu đen. HOẶC. Sốt nấm

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh