Skip to main content

BÁNH CHURROS SỐT SÔ CÔ LA

Bánh churros chiên giòn. Quế. Sốt Sô cô la.

ĐỊA CHỈ:

Số 3, Đường Đông Tây 1,
Phường An Phú, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh